Vad är egentligen abstrakta konsten?

Flera av de som väljer att gå och titta på tavlor gör sig nog ett eller annat konstlad leende om någon frågar dem om abstrakt konst. Det är något alltid har ansetts lite speciellt och förmer bland konsteliten. Flera försöker sig förstå denna mystiska konstform, men går det verkligen att förstå. Om du är en självutnämnd kunnare är det då verkligen detta du ska göra? Kanske är tavlans värld den där du ska stå utanför, det är trots allt den abstrakta konsten själv som utgör sinnebilden för konstnärer som inte vill vara speciella. Det är helt enkelt upp till dig att förstå den abstrakta konsten. Världen precis som den värld där tavlor skapas och målas är fylld av förståsigpåare, där målet alltid är att veta mest om den konstform som egentligen går ut på att du som begrundar ska veta minst.

För att förstå sig på konst, krävs träning och någon form av referensram. Det går inte att endast titta på hur vissa tekniker har drivit penseln över tavlan. DU måste ner i djupet hos målaren och först att det är en konstnär som har skapat detta verk. Han eller hon vill att du ska ta till dig och helst om motivet är kapabelt så ska det förmedla känslor. GÖr det detta så är det den känslan som förmedlas som ska ligga till grund för hur du förstår den abstrakta konsten. Utan en känsla blir motivet ett intet som egentligen saknar verklighetsföränkring och istället endast finns i fysisk form där du står och tittar på den.

För att ha ett hum om den teorin som ska stå för den motivmässig och textuell överföringen av känslor från konstnären tavla fylld med konst över till ditt sinne och helst rakt in i känselnerverna. Då krävs det att du är intresserad av vad som försiggår när det skapas utifrån abstrakta grundförutsättningar.